Blogové príspevky

Tips & Tricks
Ako nastaviť Špedičný modul
Patricia Romanikova, 09.03.2023

Špedícia pri správe vlastného vozového parku je obchodný koncept v oblasti logistiky, ktorý v posledných rokoch získava na popularite. Či už je to váš prípad, alebo sa zameriavate výlučne na špedičné služby, poďme sa bližšie pozrieť na nastavenie Špedičného modulu v nástroji Transportly TMS, ktorý je určený pre etablované spoločnosti, ale aj pre tie, ktoré so špedičnými činnosťami len začínajú.

Tips & Tricks
How to set up Forwarding module
Patricia Romanikova, 09.03.2023

Doing freight forwarding while managing one's own fleet is a business concept within logistics that has been gaining popularity in recent years. Whether this is your case or you're focusing solely on freight forwarding services, let's take a look at setting up a Forwarding module in Transportly TMS, which is designed for established companies as well as those who are just starting out with freight forwarding activities.

Tips & Tricks
TMS - 3 písmená, ktoré vám pomôžu konkurovať väčším dopravcom
Patricia Romanikova, 23.06.2022

Skratka TMS, z anglického Transport management system, predstavuje online nástroj, ktorý sa používa na celom svete na riadenie prepráv dopravných spoločností. Aké sú jeho hlavné výhody? Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

Press Release
Predstavujeme Transportly: TMS pre dokonalý poriadok vo vašich prepravách
Patricia Romanikova, 06.04.2022

Sme hrdí na to, že vám môžeme predstaviť Transportly TMS, úplne nový systém riadenia prepráv pre efektívnu každodennú prevádzku malých a stredných dopravcov.